Abkürzung

From Kubbwiki
Revision as of 22:55, 8 November 2018 by Bastor (talk | contribs) (1 Version importiert)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Abkürzung des Namens z.B. Römische Leibkubber Avansi = R.L. Avansi, Europameisterschaft = EM